renner.se

2024-06-23 söndag v.25

Alla spelen är under utveckling och det går inte så snabbt men tanka gärna ner koden och testa själv. Dom är främst gjorda för att testa några av de nya funktionerna i C++11/14. Dom skall gå att bygga både under Windows, Linux och FreeBSD. Alla spelen bygger på SFML så det måste laddas ner och installeras först. För Windows är det Visual Studio Express 2013 som är byggmiljön och för de andra är det WAF.

Tank Game

Kod
game play
Drive your own tank and try to shoot down you opponent.

Snake Game

Kod
game play
Collect numbers and watch your snake grow as you steer it. Also features a two player mode where you can compete and block your opponent.

Tetris Game

Kod
game play
The goal is to have a network play mode so you can compete against an opponent over Internet. Right now there are falling blocks of different shapes which you can stear and drop just like a normal Tetris game, though no score keeping yet.