renner.se

2020-05-27 onsdag v.22

jimmy

Freddie Wadling
Skillingtryck och mordballader

(2000) []


Spår
Alfredvisan 4:41   +
Will ni höra så ynkelig en händelse? 3:51   +
Månvisa 5:25   +
Älvsborgsvisa 3:58   +
En irländsk ballad 6:26   +
Martyren 7:03   +
Värmlandsvisan 3:55   +
Jesu järnväg 5:18   +
Adolfs klagan 5:40   +
10  Lasarettsvisan 5:18   +

 Jimmy  (6)

Logga in för att rösta

[Kommentera]