renner.se

2022-08-19 fredag v.33

Januari 2017

2 - Nyårsrester

3 - Sen jaktstart

5 - Avskärmat

6 - Superkrafter

7 - Strömavbrott

8 - Lätthittad spänning

11 - Jag har fått kontakt

13 - Fredag den 13:e

15 - Färdigstrykt

15 - Jag har sett ljuset

19 - Spegel inte på väggen där

19 - Minnet är dåligt

19 - Påtvingat

24 - Fin-kött

25 - Det gungas fortfarande

26 - Inte en somlig dag

28 - Matleverans